Cursus Preventiemedewerker

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Hiervoor moet u verschillende dingen doen, onder andere een preventiemedewerker aanstellen. Dit is sinds 2005 een verplichting.

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen.

Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak.
Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende collega’s.

Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor uw werknemers. Zij kennen de werksituaties en –processen en kunnen daardoor helpen bij het verkleinen van de risico’s.

Per 1 juli 2017 wordt de arbeidsomstandighedenwet aangepast. Ook de preventiemedewerker krijgt hiermee te maken.

Voor wie is deze training bestemd?

Voor zowel de beginnende als de ervaren preventiemedewerker

Leerdoel van deze training

De cursus Preventiemedewerker  heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van preventiemedewerker.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 10 cursisten en duurt 1 dag. De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbo-wetgeving
  • Veranderingen in de Arbo-wet 2017
  • Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie
  • Organiseren van preventietaken
  • Werkgevers- en werknemersverplichtingen
  • Aansprakelijkheid
  • Partijen in arboland
  • De preventiemedewerker als adviseur
  • Arbozorgsysteem: de 5 W’s
  • Waar haal ik mijn informatie

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusnaslagwerk en een certificaat van deelname.

Docenten

Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Kosten

De kosten bedragen € 325,- per persoon exclusief BTW, inclusief naslagwerk en catering.

In-company

Onze cursus kan ook in-company gegeven worden.

Direct inschrijven klik op de link van onderstaande data: