Personeelsadvies, verzuimadvies en begeleiding

Ieder bedrijf, groot en klein heeft in meer of mindere mate te maken met verzuim. Verzuim is een onplezierig feit, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Wat doet u als werkgever als er een werknemer arbeidsongeschikt is? Bij ziekteverzuimbegeleiding gaat het om deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek. Wij hebben deze deskundigheid in huis om werkgevers en werknemers te adviseren op het gebied van personeel en verzuim.

Onze werkwijze is eigenlijk heel simpel.

Er zijn vele manieren om dit aan te pakken. De manier die wij hanteren gaat uit van de volgende gedachte: er wordt vooral gekeken wat de werknemer nog wel kan.

We gaan voor een duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Het draait er om werk te vinden dat past bij mensen en hun mogelijkheden. Wij werken niet met standaard programma’s, we stellen aan de hand van een intakegesprek met werkgever en werknemer een programma op maat samen. Onze aanpak is praktisch en persoonlijk, waardoor de werkgever en werknemer doen waar ze het best zijn.

Door onze ervaringen in de afgelopen jaren hebben wij ons kunnen specialiseren op het gebied van verzuim en re-integratietrajecten (1e en 2e spoor). Zodra duidelijk is dat re-integratie bij de eigen werkgever niet meer haalbaar is, zal er een re-integratietraject gestart moeten worden. Dit is een verplichting vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Voor zo’n traject kunt u ons inschakelen. Wij zorgen ervoor dat werkgever en werknemer voldoen aan de re-integratieverplichting. Op deze manier voorkomt u sancties van het UWV. Maar bovenal helpt u uw werknemer op weg naar een nieuwe baan en werkomgeving.

Naast onze verzuim vraagstukken kunt u bij ons terecht met de overige personeels en organisatie (P&O)vraagstukken:

  • Sollicitatietraining
  • Coaching
  • Loopbaanbegeleiding
  • Outplacement.
  • Opstellen Arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsdeskundig onderzoek

Wilt u weten wat onze deskundigheid voor uw organisatie kan betekenen? Vul dan uw contact gegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op:

Selecteer onderwerp (verplicht)