Opleidingen en trainingen op het gebied van Arbo en Veiligheid

Daar waar binnen de ene organisatie de opleidingen en training van medewerkers hoog in het vaandel staan, is het bij een andere organisatie redelijk ondergeschoven. Vaak is het niet of minder uitvoeren van een ontwikkel- en participatiebeleid geen onwil maar onwetendheid. Dit kan resulteren in lagere werknemerstevredenheid, hogere verzuimcijfers en een minder goed imago van de organisatie. Juist door in het personeelsbeleid te investeren zal een hogere tevredenheid van medewerkers gepaard gaan met minder verzuim en hogere productiviteit. Regelmatig stel ik de vraag aan directie of leidinggevenden van organisaties, wat vindt u belangrijk, het diploma of certificaat wat u in het personeelsdossier kunt stoppen of bekwame medewerkers die hun verantwoordelijkheden kennen en ook nemen? Het is per slot van rekening de samenwerking met de medewerkers die zorgdraagt voor het bedrijfsresultaat.

Samen met het team van specialisten willen wij u ondersteunen om het bedrijfsresultaat te verbeteren en het enthousiasme op gang te brengen.