Advies, Expertise en Ondersteuning op het gebied van Arbo en Veiligheid. Mieren zoals hierboven afgebeeld hebben zich perfect kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen. Waar zij voorkomen, zijn mieren de dominante levensvorm op de bodem. Mieren komen vrijwel overal ter wereld voor. Ze behoren daarmee tot de succesvolste diergroep. Als je net zoals de mieren succesvol wil zijn, dan zal je je bedrijfsvoering continu moeten monitoren en en daar waar nodig moeten aanpassen. We-supportyou.com kan u daarbij ondersteunen, en advies geven op het gebied van Arbo-en veiligheidsbeleid.

Advies, Expertise en Ondersteuning

Het voortbestaan van uw onderneming hangt van veel factoren af. Soms heeft uw onderneming advies nodig en op het andere moment net even die extra ondersteuning door mankracht of expertise. Wij hebben betreffende mankracht en/of expertise voor u in huis. Afhankelijk van uw behoeftestelling verzorgen wij de volgende diensten:

Arboadvies en veiligheidsadvies

Het doel van de Arbowet is het bevorderen van menswaardige arbeid. De Arbowet legt een aantal verantwoordelijkheden bij u neer en verwacht daarmee dat u maatregelen treft die moeten leiden tot de meest optimale werkomstandigheden binnen uw onderneming. Dit is een proces dat voortdurend moet worden geëvalueerd en, indien nodig, te worden aangepast via het algemene bedrijfsbeleid.

Personeelsadvies, verzuimadvies en begeleiding

Ieder bedrijf, groot en klein, heeft in meer of mindere mate te maken met verzuim. Verzuim is een onplezierig feit, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Wat doet u als werkgever als er een werknemer arbeidsongeschikt is? Hoe voorkomt u fysieke overbelasting?

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

Veiligheid behoort een prominente rol te spelen in de bedrijfsvoering van bedrijven. Vaak is er niet voldoende kennis aanwezig om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden. Een Middelbaar Veiligheidskundige kan als adviseur de directie bijstaan om het veiligheids- en arbobeleid binnen de organisatie vorm te geven zodat het deel gaat uitmaken van de bedrijfscultuur.

Veiligheidsadvies gevaarlijke stoffen (ADR, RID, ADN)

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen over de weg vervoert of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen uitvoert, moet een veiligheidsadviseur benoemen. Een veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In plaats van het in dienst nemen van een veiligheidsadviseur is het ook toegestaan een externe veiligheidsadviseur in te huren. De positie en de taken van de veiligheidsadviseur zijn geregeld in hoofdstuk 1.8 van het ADR en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

Het ontwikkelen van lesplannen

Als u niet de juiste expertise in huis heeft voor het ontwikkelen van lesplannen dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen ervoor dat u een up-to-date lesplan heeft voor bijvoorbeeld de code 95 trajecten.

Het verzorgen en begeleiden van opleidingstrajecten

Vindt u het lastig als werkgever of leidinggevende om een opleidingstraject te moeten organiseren voor uw medewerkers? Onze medewerkers hebben de juiste expertise in huis om deze trajecten van a tot z te begeleiden en uiteraard te bewaken.

Administratieve ondersteuning en planning

Wanneer u tijdelijke ondersteuning nodig heeft op administratief gebied of vastloopt met (project) planningsvraagstukken dan kan onze expertise van pas komen.

Mocht u intresse in onze diensten hebben dan kunt u contact opnemen via deze link: Contactgegevens