Bewegen is goed, maar meer bewegen is beter zo staat het in de bewegingsrichtlijn 2017 en fysieke overbelasting.

Hoe voorkomt u fysieke overbelasting tijdens u werk? In de Bewegingsrichtlijn 2017 en Fysieke overbelasting vind je tips om deze te voorkomen.

Iedere werknemer heeft te maken met lichamelijke inspanning. Bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Dan worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen zo regelmatig gebruikt dat fysieke overbelasting kan ontstaan. Of er is juist sprake van onderbelasting door te weinig bewegen of te lang zitten.

Zowel over- als onderbelasting kan leiden tot gezondheidsklachten.

Om gezondheidsklachten te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld. Werkgevers en werknemers hebben daarin zelf een verantwoordelijkheid. Bedrijven moeten de risico’s kennen en passende maatregelen treffen. Dit kan doormiddel van een training om Arbo en fysieke overbelasting te verminderen. Deze training kan eventueel op maat gemaakt worden voor uw onderneming.

In branches waarin fysieke belasting veel voorkomt, staat in de arbocatalogus welke afspraken zij hebben gemaakt.

Wilt u meer weten wat hoe u fysieke overbelasting kan voorkomen of heeft u vragen of uw RI&E nog actueel is neem dan contact met ons op.

Advies Expertise en ondersteuning voor uw onderneming